Alertes meteorològiques

Després de les greus inundacions ocorregudes al llevant mallorquí, són molts els dubtes que ens poden haver sorgit sobre les alertes que es realitzen i la forma d'actuar en conseqüència. Explicarem breument en què consisteixen per ajudar-nos a prendre les millors decisions possibles en futures ocasions. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, s'estableixen 4 categories d'alerta en funció de l'habituació que tengui la població al fenomen, així com a l'adversitat o perill que suposi per als habitants de la zona:
  • Alerta verda: no existeix risc meteorològic.
  • Alerta groga: només existeix risc per a activitats concretes, però no per a la població en general.
  • Alerta taronja: el risc meteorològic és important per tractar-se de fenòmens poc habituals a la zona i per posseir un cert grau de perillositat per a les activitats quotidianes.
  • Alerta vermella: el risc meteorològic és extrem, podent succeir fenòmens no habituals, amb gran intensitat i d'alt risc per a la població.
Encara que aquest tipus d'avisos solen venir acompanyats d'altres recomanacions, sabent això, podem decidir si ens replantejam dur a terme determinades activitats que no són urgents ni importants davant un avís de perill meteorològic. En cas de trobar-nos conduint al moment d'una inundació, és important intentar mantenir la calma, conduir lentament i anar comprovant que els frens funcionin i no s'hagin mullat; s'ha d'evitar creuar ponts o carreteres que hagin quedat inundats per l'aigua, i intentar estar atent al fet que no hi hagi enfonsaments, corriments de terra o cables elèctrics caiguts sobre l'asfalt; pot ajudar-nos buscar zones altes de les vies principals, així com mantenir-nos informats per ràdio de les condicions meteorològiques. Des del centre de reconeixement de conductors de l'Institut Oftàlmic de Mallorca, desitjam que tengueu una conducció segura i us esperam als nostres centres de Palma i Inca per renovar el vostre permís de conduir.

Utilitzem cookies, pròpies i de tercers, per a optimitzar la seva visita i millorar els nostres serveis mitjançant la personalització dels nostres continguts i analítica de navegació.Més informació en la nostra Política de cookies.

Indiqui les seves preferencies per a les cookies: