Conducció: falses creences

Desitjant-los un feliç 2017, comencem aquest any desmontant 5 creences errònies sobre els reconeixements mèdics i la renovació del permís de conduir. Aquestes són algunes idees que causen confusió i que els usuaris del nostre centre de reconeixements de Palma ens plantegen freqüentment:

“Hi ha un mes per renovar el carnet des de la data de caducitat”

Això és fals. Tràfic permet que la persona es renovi el permís de conduir 3 mesos abans de la data de caducitat, sense que per això es restin dies o mesos per a la propera renovació. Avançar la renovació, no li perjudica: es manté el mateix dia i mes de caducitat per a la propera revisió del carnet. Per això, i ja que ens donen 3 mesos per renovar-ho, no està de més fer el tràmit amb antelació per si sorgís algun imprevist.

“Si m'opero la vista amb làser, puc conduir amb un informe del oftalmòleg que indiqui que ja no necessit ulleres per conduir”

El que procedeix en aquests casos és comunicar la nova situació a Prefectura de Tràfic. Això es pot fer, després d'un mes de la intervenció, a través d'un centre de reconeixement que li emetrà un informe en el qual constarà que la seva visió sense ulleres després de l'operació de Làser és suficient per conduir sense elles.

“Si uso ulleres per conduir, haig de portar unes altres de recanvi”

La veritat és que no hi ha gens a la llei referent a això, encara que és clar que si es trenquen, per exemple, la persona no podrà conduir. En aquest sentit, no està de més portar unes ulleres de recanvi per evitar inconvenients d'un imprevist així, però per llei no és d'obligatorietat.

“La prova de coordinació visomotriu bimanual no és el mateix que conduir”

En efecte, no és una prova de conducció, aquesta prova del psicotécnico és una prova de coordinació. Moltes persones no entenen per què si conduïm un sol cotxe, en aquesta prova sembla que es condueixin dos. Quan conduïm fem diverses tasques simultàniament amb ambdues mans i estem atents a diversos aspectes de la conducció al mateix moment, per la qual cosa aquesta prova avalua la coordinació i la rapidesa de reacció. No avalua com conduïm un cotxe sinó com coordinem ambdues mans, la nostra capacitat de reacció i d'aprenentatge.

“Si em passo de data de caducitat haig d'examinar-me de nou”

L'únic examen que ha de fer si se li passa la data de caducitat del permís de conduir és el “examen psicomèdic” per obtenir el certificat mèdic i renovar el permís de conduir. Sovint, hi ha persones que per malaltia, o perquè no ho necessiten, no renoven el seu permís de conduir quan els caduca; no hi ha problema en què la persona tengui el carnet caducat, fins i tot un any, per exemple, sempre que no condueixi, clar.

Esperem haver pogut aclarir aquestes qüestions sobre la renovació del permís de conducció. Per a qualsevol altre dubte, estam a la seva disposició al nostre centre de reconeixements de Palma.

Utilitzem cookies, pròpies i de tercers, per a optimitzar la seva visita i millorar els nostres serveis mitjançant la personalització dels nostres continguts i analítica de navegació.Més informació en la nostra Política de cookies.

Indiqui les seves preferencies per a les cookies: