Dr. Blasco: “El nostre material ha de ser el més precís possible, treballam en micres”

Entrevista al Doctor Hugo Blasco, especialista en operacions de retina de l'IOM

Quines són les cirurgies de retina més habituals?

La cirurgia de retina és aquella que actua en el teixit que està situat a la part posterior de l'ull. Té un accés més complex que un altre tipus de cirurgies, com per exemple les cataractes, ja que primer de tot cal retirar el gel vitri. Aquest procés es coneix com a vitrectomia. Normalment, les cirurgies més freqüents solen ser les de despreniments de retina, molt perillosa a causa de la rapidesa amb la qual l'ull pot quedar-se cec. Així mateix són freqüents les cirurgies d'inflamació ocular, de membranes o les fibrosis, i fins i tot es pot donar el cas d'haver d'intervenir per solucionar problemes d'una operació anterior, encara que no és el més habitual. També hem d'operar traumatismes, ferides, o talls que, de no ser tractats, poden arribar a causar hemorràgies. Finalment, cal tenir en compte els pacients diabètics, als quals se'ls poden presentar hemorràgies o proliferacions.

Des de quan forma part de l'equip de l'IOM?

Vaig començar a portar aquesta part de l'Institut fa ja un any, al febrer de 2016. Vaig saber que estaven cercant un especialista en cirurgia i em vaig interessar immediatament, encara que el meu treball habitual està a Barcelona. Abans de la meva arribada ja es feien algunes operacions, però en menor quantitat i de menys complexitat.

Quins són els inicis de les operacions de retina?

Les primeres operacions en aquest àmbit es van realitzar a finals de la dècada dels vuitanta, encara que de forma molt rústica. El seu progrés cap a alguna cosa una mica més semblant al que coneixem a l'actualitat va començar a la dècada dels noranta, i des de llavors s'han desenvolupat molts aparells que han millorat les tècniques.

Cal tenir en compte que qualsevol lesió a la reina pot ser molt greu perquè és el teixit realment nerviós que té l'ull. Són cèl·lules com les del cervell, connectades a aquest a través del nervi òptic. La resta de l'ull no és més que una sustentació de la retina o un sistema de focus que ajuda a enfocar, com una càmera.

Quin tipus d'avanços s'estan duent a terme en aquest sector a l'actualitat?

Els avanços són continus i a dia d'avui ja s'han millorat moltíssim els sistemes d'il·luminació i la precisió dels aparells, que cada vegada són més fins. Al nostre cas això és fonamental, ja que ens movem en espais de micres i necessitam que el material amb el qual treballam sigui el més precís possible. Els microscopis també són molt millors.

Aquest tipus d'operacions sol ser més freqüent en gent gran o en joves?

A la medicina, tot tipus d'operacions solen realitzar-se majoritàriament a gent gran. No obstant això, també hi ha un percentatge de joves que han de ser operats, ja sigui per traumatismes o accidents de trànsit, alguna cosa molt freqüent últimament. Per exemple, és possible que a algú que treballi al sector metal·lúrgic se li fiqui una esquirla metàl·lica a l'ull i hagi de ser-li retirada. Fins i tot he arribat a extreure projectils.

Utilitzem cookies, pròpies i de tercers, per a optimitzar la seva visita i millorar els nostres serveis mitjançant la personalització dels nostres continguts i analítica de navegació.Més informació en la nostra Política de cookies.

Indiqui les seves preferencies per a les cookies: