El Dr. Ghorayeb visita IOM per parlar dels seus avanços en l’ús de cèl·lules mare per tractar danys a la còrnia

El Doctor Sleiman R. Ghorayeb, prestigiós professor i investigador d'enginyeria i ciències aplicades a la Universitat de Hofstra (Nova York) i col·laborador com a investigador a l'hospital North Shore, ha estat convidat per l'Institut Oftàlmic de Mallorca per impartir una conferència a Palma sobre l'estudi de les cèl·lules mare en el tractament de malalties de la còrnia.

Ghorayeb visita Espanya de la mà de IOM per compartir la seva àmplia experiència sobre els avanços en l'ús de cèl·lules mare per reparar danys a la còrnia. "Avui dia, les còrnies danyades es transplanten, per què no curar-les?", assegura aquest reconegut investigador.

Les recerques en les quals treballa a l'actualitat aquest experimentat professor universitari, podran permetre que a "una persona que tingui la còrnia danyada, se li extreguin cèl·lules mare del greix, se li introdueixin a l'ull com un col·liri i la curin". En un futur, afirma Ghorayeb, "a partir de les nostres cèl·lules mare podríem regenerar tots els teixits, podria curar-se fins i tot el càncer".

Utilitzem cookies, pròpies i de tercers, per a optimitzar la seva visita i millorar els nostres serveis mitjançant la personalització dels nostres continguts i analítica de navegació.Més informació en la nostra Política de cookies.

Indiqui les seves preferencies per a les cookies: