Corregeixi la seva miopia, hipermetropia o astigmatisme

Pioners a Mallorca en operacions amb tècnica Lasik

Som el centre d’oftalmologia més experimentat de Balears, realitzant des de fa més de vint anys tractaments de cirurgia refractiva per a la correcció de la miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia.

 • Miopia: se caracteritza per manifestar dificultat per a enfocar bé els objectes llunyans.
 • Hipermetropia: qui pateix aquesta dolència presenta problemes de visió a curta distància.
 • Astigmatisme: impedeix un enfocament nítid dels objectes propers.
 • Presbícia: o 'vista cansada', implica una disminució de la capacitat d’enfocar de l’ull amb la consegüent dificultat per veure nítidament els objectes propers.

Cada pacient és únic i per tant, el seu diagnòstic també. Cada tractament l’adaptam a les necessitats precises de cada pacient tenint en compte el seu estil de vida.

Per això comptam amb la millor dotació tecnològica de sector, sense la qual seria impossible garantir els millors resultats tant en l’exploració com en el tractament posterior.

A l’Institut Oftàlmic de Mallorca estudiam el seu cas i l’orientam per adoptar la millor solució.

Existeixen dos grans grups de tècniques de cirurgia refractiva:

Cirurgia làser

Miopia, hipermetropia i astigmatisme: LASIK-INTRALASIK (el 90% dels casos), LASIK amb microqueratomo PRK, LASEK, EPILASIK.

La presbícia (vista cansada): tècniques com PRESBYLASIK, INTRACOR, PresbyMAX (Schwind Amaris) encara manquen, segons el nostre parer, de l’estabilitat, el grau de correcció o nombre significatiu de casos reportats suficients per aconsellar els nostres pacients sobre la seva aplicació.

Implants de lents intraoculars

Miopia, hipermetropia i astigmatisme: lents precristal·lines de càmera anterior, precristal·lines de càmera posterior o en substitució del cristal·lí, amb o sense cataracta.

La presbícia (vista cansada): lents bifocals difractives o acomodatives, substituint el cristal·lí opacificat o no opacificat.

Quan s’implanten lents intraoculars per a la correcció de la presbícia i quan es realitza l’ablació làser amb excímer, es corregeix perfectament l’ull dominant per aconseguir la visió llunyana i s’hipocorregeix l’ull no dominant per a la visió d’aprop, de manera que s’assoleix una bona visió combinada lluny – a prop.

Cirurgia refractiva de la miopia, hipermetropia i astigmatisme

Si està pensant operar-se de qualsevol d’aquests defectes refractius per lliurar-se, finalment, de les ulleres o lents de contacte, aquestes són qualcunes de les qüestions que ha de saber per diferenciar less tècniques LASIK vs INTRALASIK i PLATAFORMES QUIRÚRGIQUES.

El sistema Intralasik aporta més seguretat, fiabilitat i precisió.

TÈCNICA LASIK

El LASIK precisa de dues fases. Primer s’ha de crear una capa molt fina teixit, el flap corneal que s’ha d’aixecar. El cirurgià crea el flap corneal mitjançant un bisturí quirúrgic inserit en un instrument mecànic guiat manualment. Després s’aplica el làser excímer per a canviar el radi de curvatura de la còrnia.

Aquest mètode ha funcionat molt bé durant anys, les complicacions són molt estranyes. Així i tot en cas que hi hagi hagut qualque complicació, el procediment mecànic de tall amb bisturí ha estat freqüentment la causa del problema.

TÈCNICA INTRALASIK

El flap corneal es crea amb la precisió d’un làser (100 vegades més precís que el bisturí); no hi ha cap altra tecnologia que l’iguali en el camp de la visió. La cirurgia 100% làser implica més control durant l’operació i permet la personalització del flap corneal per a cada persona.

Aquesta precisió permet que ara es puguin tractar molts pacients que abans eren descartats a causa de còrnies massa fines. Aplicació del làser excímer per a canviar el radi de curvatura de la còrnia.

Apreciï a continuació la diferència en el resultat:

CIRURGIA OCULAR SENSE BISTURÍ D’ÚLTIMA GENERACIÓ

Elements de l’Institut Oftàlmic de Mallorca que ens fan únics a Mallorca:
 • Tecnologia. Els professionals de l’IOM estan al comandament de la tecnologia mèdica més avançada de l’illa.
 • Cirurgià de guàrdia. El dia de la intervenció un dels oftalmòlegs presents, bé com a cirurgià o bé com ajudant, roman de guàrdia per si sorgís algun imprevist durant aquell mateix dia.
 • Seguiment per un únic metge. Des de la realització de les proves preoperatòries fins a la data de l’alta, el seguiment del pacient el fa el mateix doctor.
 • Pioners a Mallorca en operacions de miopia. Des de 1993, l’IOM utilitza el sistema Lasik en aquest tipus d’intervencions.

Cirugía de la presbícia

 • Extracció del cristal·lí quan es pateix o no de cataractes i la col·locació d’una lent multifocal difractiva. Aquesta permet veure d’a prop i d’enfora, pot induir a veure halos al vespre, tot i que per regla general acaben per ser inapreciables. Ofereix uns resultats molt satisfactoris en la majoria dels pacients. Si més no, per qualcunes activitats visuals molt exigents pot requerir-se de qualque recolzament com per exemple unes ulleres de poca graduació.
 • Extracció del cristal·lí, amb o sense cataractes associades col·locant una lent acomodativa. Es tracta d’un tècnica relativament recent i requereix un estudi a llarg termini per corroborar que el seu efecte acomodatiu (veure simultàniament d’enfora i d’aprop) perdura passat el temps. No implica assumir un major risc que en el cas d’una altra lent perquè en el cas de pèrdua del seu poder acomodatiu, només es perd la capacitat de llegir fora ulleres, mentre que la funció d’enfocar d’enfora roman, tenint un comportament de lent clàssica monofocal.
 • Quan s’intervenen les cataractes o s’aplica làser, es manté un ull sense graduació per a la visió de lluny i l’altre amb una miopia de dues diòptries. Això implica un desavantatge: l’ull que es manté miop no aconsegueix veure correctament a llarga distància, mentre que a l’altre ull li passa el mateix però de curta distància.

NO PERDI NI UN DETALL
DEL PAISATGE DE MALLORCA

Sol·licita ja la teva cita online

Utilitzem cookies, pròpies i de tercers, per a optimitzar la seva visita i millorar els nostres serveis mitjançant la personalització dels nostres continguts i analítica de navegació.Més informació en la nostra Política de cookies.

Indiqui les seves preferencies per a les cookies: