Més informació Acceptar

Aquest lloc utilitza cookies, pròpies i de tercers per facilitar l'ús i elaborar estadístiques. Si continua la seva navegació pel lloc accepta el seu ús.

971 20 15 12

Urgències 24H

IOM / Palma
971 201 512

Clínica Rotger
971 726 913

Les urgències seran ateses de dilluns a divendres, de 8:30h a 20h, a la seu central d'IOM Palma. Fora d'aquest horari, té a la seva disposició el nostre servei de guàrdia 24h situat a la Clínica Rotger.

+ INFO

Navegació i treball en equip requereixen de certificats mèdics adequats

01/07/2016

En el desenvolupament d'una regata poden influir factors externs a la persona i factors interns. Entre els primers trobaríem la intensitat i adreça del vent, la flota amb la qual es navega, etc. Aquests factors, encara que en ocasions poden preveure's, no depenen de nosaltres, per la qual cosa és important saber actuar quan es tornen complicats. L'experiència és un grau, i la capacitat d'improvisar i trobar una solució ràpidament, poden ser fonamentals per solucionar contratemps. Perquè això ocorri, han de tenir-se en compte factors interns que intervenen en aquests processos, això és, característiques i capacitats que aporta cada persona.

En aquest cas, perquè l'equip pugui explotar al màxim aquestes capacitats d'improvisació, de creativitat i de presa de decisions, és necessari que cada membre se senti amb la seguretat suficient per donar el millor de si mateix i beneficiar al grup, de manera que es doni la sinergia característica d'un equip de treball en el qual “el tot és més que la suma de les parts”.

permisos de navegación IOM

Algunes competències que poden treballar-se per afavorir aquests factors interns relacionats amb la navegació i millorar així l'experiència de la competició serien:

- La comunicació dins l'equip, que ha de ser respectuosa i dirigida a un objectiu, a la solució del problema al moment present. És important aprendre a negociar, a cercar acords, a cedir algunes vegades i a anticipar-se als conflictes que puguin sorgir perquè tots els participants sempre guanyin, i no sempre un o cedeixi sempre l'altre.

- Ens movem en un espai de relació, per la qual cosa les persones han de sentir-se bé per confiar en les seves pròpies capacitats i reconèixer en el líder una figura que sap coordinar i a la qual trien com capacitada i no com a una figura imposada. En aquest sentit, és important una maduresa emocional per evitar “rampells” que no solucionen problemes i fan que el líder que els mostra, perdi tota autoritat i respecte dels altres membres als qui ha de guiar: si no sap controlar-se a si mateix, com ens controlarà o guiarà o a nosaltres.

- És important en un equip saber reconèixer i valorar les fortaleses de cada membre, i no solament detectar febleses. En cas de detectar febleses, és necessari cercar la manera de convertir-les en una oportunitat de millora i aprenentatge, i ja no solament dirigida a la persona en concret sinó de forma grupal, per “vacunar” a tot l'equip i així evitar que es repeteixi en un altre membre en el futur.

- La capacitat creativa és important en la cerca de solucions per a situacions imprevistes, així com ser flexible per adaptar-se als contratemps. Si hi ha un bon ambient de relació, és més fàcil que les persones se sentin amb llibertat per aportar idees, solucions i generar així el major benefici comú.

- La responsabilitat i compromís cap al grup són essencials. Si falla una part, tots es veuen perjudicats, però si cada membre compleix bé la seva tasca, els resultats milloren. En ocasions, poden donar-se conflictes per la creença que una altra persona no està complint ben la seva funció. En casos així, pot ser útil anar alternant els rols. D'aquesta manera, no solament tots aprenen a fer de tot, sinó que a més, pot ser molt didàctic per ajudar-nos a veure les dificultats des de l'altre costat i fomentar l'empatia entre els membres. Si ens posem en el lloc de l'altre, comprenem millor el seu comportament.

Dit això, solament cal esmentar la salut que aporti cadascun dels participants de les regates. Per a això, quedem a la vostra disposició en Institut Oftàlmic de Mallorca, per a aquells que necessiteu el certificat psico-físic per renovar els vostres permisos d'embarcacions: Capità de Iot, Patró de Iot, Patró d'Embarcacions d'Esbarjo, Patró de Navegació Bàsica o Llicència de Navegació.

Solicita tu cita online